Alla olevasta linkistä saa tietoa siitä milloin työnantajan maksaman hoitomaksun voidaan katsoa olevan yritykselle vähennyskelpoista, tai sen ei katsota olevan palkkaa vastaavaa tuloa, tai ei katsota etuudeksi työtekijälle/yrittäjälle itselleen.
Tietoa aiheesta saa myös soittamalla meille.

Hei,

Verohallinnon syventävän ohjeen ”Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa” kerrotaan kappaleessa 3 osakkeenomistajan ja yhtiönmiehen työterveyshuollon kuluista ja millä edellytyksillä ne voisi katsoa olevan verovapaata saajalleen. Verohallinnon ohjeessa ”Henkilökuntaedut verotuksessa” puhutaan yleisesti myös mm. terveydenhuollosta kappaleessa 3.2 ja kustannusten kohtuullisuudesta kappaleessa 3.2.6.

Elinkeinotoiminnan verottamisesta annetun lain (EVL) 7 §:n mukaan vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. EVL 8.1 §:n. 4 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut sellaiset maksut 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin.

Linkit edellä mainittuihin ohjeisiin ja lakiin:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48117/yrittajan-tyoterveyshuollon-kustannukset-verotuksessa/#3-osakkeenomistajan-ja-yhti%C3%B6miehen-ty%C3%B6terveyshuollon-kulut

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkil%C3%B6kuntaedut-verotuksessa3/

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360

Share This
× Lähetä WhatsApp viesti