Päihdekuntoutus Minnesota-mallilla soveltuu erilaisten päihteiden aiheuttaman riippuvuuden hoitoon, kuten alkoholismi.

ALKOHOLISMI

Alkoholismi on sairaus, jolla on oma diagnostinen kriteeristönsä

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut alkoholiriippuvuuden sairaudeksi jo 1950 luvulla. Suomen lääkäriseura Duodecim määrittelee alkoholismin krooniseksi ja uusiutuvaksi aivosairaudeksi. Sairaudesta voi siis toipua ja elää hyvää elämää, mutta sairaudesta ei voi parantua. Alkoholismin erityispiirteenä kyvyttömyys kontrolloida omaa alkoholinkäyttöään, sen psyykkisistä, sosiaalisista ja terveydellisistä seurauksista huolimatta.

”Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista.”
(Terveyskirjasto)

Alkoholismi on edelleen kaikista päihderiippuvuuksista yhteiskunnalle ja yksilöille eniten rahallisia kustannuksia ja ennen kaikkea inhimillisiä hätää ja pahaa oloa tuottava sairaus. Yleinen arvio on, että keskimäärin n.10% aikuisväestöstä sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä alkoholiriippuvuutta. Siis noin 400 000 henkilö sairastaa alkoholismia. Tämän lisäksi alkoholistin elämässä ja lähipiirissä on keskimäärin 7–10 läheistä, joiden elämää alkoholismi varjostaa ja vaikuttaa.

Alkoholismi vaikuttaa Suomessa jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Henkilön varallisuudella, ammatilla tai perhetaustalla ei niinkään ole merkitys sairastumiseen. Niiden merkitys tulee esille siinä, miten, miksi tai milloin henkilö alkaa käyttämään alkoholia. Riippuvuuteen sairastumiseen vaikuttaa sen sijaan voimakkaasti perinnöllinen alttius. Perinnöllinen alttius yhdessä toistuvan alkoholinkäytön kanssa aiheuttaa riippuvuuteen sairastumisen. Riippuvuuden kehittymiseen, siihen kuinka nopeasti riippuvuus ilmenee ja etenee vaikuttaa osittain myös henkilön yksilölliset ominaisuudet.

”Perintötekijtä vaikuttavat voimakkaasti alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön. Nillä ei tosin olen paljoakaan vaikutusta alkoholin käytön aloittamiseen, mutta huomattava merkitys aloitetun alkoholin käytön jatkumisessa ja riippuvuuden kehittymisessä. Muita alkoholin käyttöä selittäviä, kuten mielenterveydellisiä, tekijöitä voidaan pitää toissijaisina.” (Kirjasta pääasiana alkoholi, Kalervo Kiianmaa, Alkoholiriippuvuuden biologiset taustatekijät)

”Alkoholisteista 70% on työelämässä. Kun taas vastaavasti alkoholin riskikäyttäjistä ja kohtuukäyttäjistä työelämässä on 85%. Pelkkä riskikäyttö ei yleisesti syrjäytä työelämästä, alkoholismi sen sijaan tekee sen.” (Terveys 2000-kyselytutkimus, Halme ym. 2008)

Alkoholistille on tärkeää pitää yllä illuusiota siitä, että hänen juomisessaan ei ole mitään erikoista. Tätä illuusiota yleisesti pitää yllä ajatus siitä, että olen töissä ja hoidan raha-asiani. Tämä johtaa siihen, että sairaus etenee ensin hitaasti ja loppuvaiheessa yhä kiihtyvällä tahdilla, jolloin kontrolloimattoman juomisen seuraukset näkyvät jo työelämässä ja oman talouden hoitamisessa. Sen sijaan tärkeää olisi ymmärtää ja tiedostaa, että riippuvuus on syntynyt, jo ennen kuin sen seuraukset alkavat näkymään. Usein läheiset, perhe, puoliso ja lapset näkevät ja aistivat jo alkoholismin varhaisen vaiheen seuraukset. Kulissit romahtavat usein vasta paljon myöhemmin.

Alkoholismiin kuuluu oleellisena osana oman todellisen tilanteen kieltäminen, kykenemättömyys nähdä todellista tilaa. Alkoholistilla on jo sairauden alkuvaiheesta lähtien jatkuva tarve yrittää kontrolloida omaa alkoholinkäyttöään, kuitenkaan hän ei enää tähän kykene. Vähentämis- ja lopettamislupaukset pettävät toistuvasti. Tämä taas johtaa siihen, että läheisten luottamus katoaa. Samoin alkoholistin itsetunto laskee, toistuvien epäonnistuneiden lopettamis- ja vähentämisyritysten seurauksen alkoholistin persoonallisuus muuttuu. Iloisuus, hauskuus, elämänmyönteisyys ja positiivisuus katoaa ja tilalle tulee masentuneisuus, ahdistuneisuus, eristäytyneisyys sekä jatkuvat ristiriidat läheisten kanssa.
Alkoholismi on aina koko perheen ja lähipiirin sairaus, ei koskaan henkilökohtainen ongelma. Alkoholisti on sairastunut alkoholismiin ja läheiset alkoholistiin, jolloin viimeistään myös läheiset alkavat oirehtimaan.

ALKOHOLISMIN HOITO

Me Maivitassa tiedämme miten alkoholismia pitää lähestyä ja hoitaa. Maivitan tarjoama hoito-ohjelma on ennen kaikkea suunnattu alkoholimiin sairastuneen henkilön ja hänen läheistensä auttamiseen. Raitis elämä on mahdollista ja se tuo mukanaan monia mahdollisuuksia. Hoidostamme ja hoitoon hakeutumisesta sekä alkoholismin puheeksiotosta saat lisää tietoa olemalla yhteydessä henkilökuntaamme. Henkilökuntamme on alkoholismin hoidon ammattilaisia, meillä on sekä omakohtainen toipumiskokemus ja ammatillinen koulutus.

Me teemme työtämme välittäen sinusta ja läheisistäsi.

TÄRKEÄÄ HOITOTYÖSSÄ ON

  • välittää potilaalle tietoa riippuvuudesta
  • alkoholismin sairauskäsityksestä
  • luoda uskoa ja luottamus siihen, että alkoholismista toipuminen on mahdollista

Potilaalle sillä, että hän saa tietää olevansa sairas, ei hullu tai moraalisesti vajaamittainen, on ratkaiseva merkitys. Hänellä on sairaus, joka on tunnettu ja kuvattu ja josta hän voi hankkia tietoa. Tämä tieto johtaa vuorostaan siihen, että hän voi ottaa vastuun paranemisestaan (toipuminen) ja oppia käsittelemään elämäänsä kunnolla. (Lars Söderling, Alkoholimin aakkoset)

”Vieroitushoidoilla vähennetään vieroitusoireita ja niihin liittyviä haittoja. Vieroitushoidot ovat kuitenkin vain pieni osa hoitoa ja pääasiassa hoito kostuu psyykkisen riippuvuuden hoidosta, jossa pyritään vähentämään pakonomaisuutta ja käytön tarvetta. Psyykkisen riippuvuuden hoito: psykososiaalinen ja lääkehoito(tarvittaessa).” (Lähde: THL)

Riippuvuuden määrittelyyn on olemassa esim. WHO:n julkaisema ICD-10 järjestelmän riippuvuusoireyhtymän kriteeristö, joka määritellään seuraavasti:

Kolmen tai useamman seuraavista kriteereistä on esiinnyttävä yhtäaikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä.

1. Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä
2. Kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on heikentynyt
3. Esiintyy vieroitusoireita päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä
4. Sietokyky kasvaa
5. Käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä:
1. muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain
2. tai kokonaan siten, että tuntuva osa ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen
6. Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen tai joista hänen voidaan olettaa olevan tietoinen

Kun sinä tai läheisesi tarvitset apua päihteistä eroon pääsemiseen, ota rohkeasti yhteyttä. Päihderiippuvuus on asia mistä täytyy puhua ja siitä voi toipua. Meille voit soittaa numeroon 0400 315 069 tai lähettää viestiä osoitteeseen info(a)maivita.fi.

YHTEYSTIEDOT

Soita meille numeroon 0400 315 069 niin keskustellaan tilanteestasi tai jätä viesti alla olevalla lomakkeella.

Meihin saat yhteyden myös WhatsApp viestillä. Ota yhteyttä rohkeasti ja anna meidän auttaa. Voit jättää viestin myös anonyyminä.

JÄTÄ VIESTI

13 + 10 =

Share This
× Lähetä WhatsApp viesti