Päihdehoito Maivitan toiminnan yksi merkittävä palvelu on neuvoa ja rohkaista tekemään puheeksiotto.
Tapahtuu puheeksiotto kotona, työpaikalla tai ystävien kesken, on tärkeää ajoittaa se oikeaan ajankohtaan ja tehdä se oikealla tyylillä.

Kun eteen tulee tilanne, jossa läheisesi, työkaverisi tai ystäväsi alkoholinkäyttö huolestuttaa sinua, on oikea aika tehdä puheeksiotto. Tässä me osaamme neuvoa ja antaa oma osaamisemme teidän käytettäväksi.

Ole rohkeasti ja luottamuksella yhteydessä meihin. Me osaamme ja tahdomme auttaa.
Puheeksiotto ja hoitoonohjaus koulutuksessa/neuvonnassa meillä on vuosien kokemus

Alla esimerkkejä, jolloin työpaikalla pitäisi viimeistään tehdä puheeksiotto ja hoitoonohjaus:

• toistuvat myöhästelyt, ennenaikaiset poistumiset työpaikalta
tai muut työaikojen noudattamatta jättämiset
• satunnaiset ja äkilliset työstä poissaolot
• toistuvat, yllättävät oma-aloitteiset työvuorojen vaihdot
• töihin tulo tai työssä oleminen päihtyneenä tai krapulassa
• työtehon heikkeneminen, töiden laiminlyönnit ja toistuvat
virhesuoritukset
• sairauspoissaolotodistukset eri lääkäreiltä
• esimiesten tai työpaikan sosiaalisten tilanteiden välttely
• toistuvat tapaturmat
• rattijuopumus
• rokulipäivät
• muuttunut tai poikkeava käytös tai olemus

Share This
× Lähetä WhatsApp viesti