Päihdekuntoutus Minnesota-mallilla soveltuu erilaisten päihteiden aiheuttaman riippuvuuden hoitoon.

MITÄ ON PÄIHDERIIPPUVUUS?

Riippuvuuteen sairastunut henkilö menettää kyvyn kontrolloida omaa päihteiden käyttöään. Käyttö on pakonomaista sen negatiivisista vaikutuksista huolimatta. Ihminen tekee asioita, jotka poikkeavat hänen normaalista arvomaailmastaan. Tästä johtuen päihderiippuvainen kokee häpeän ja syyllisyyden tunteita. Masentuneisuus on hyvin yleistä päihderiippuvaisten keskuudessa. Päihderiippuvuuteen sairastuneilla ei kuitenkaan ole enempää mielenterveysongelmia kuin muullakaan väestöllä. Masennus, unettomuus, ahdistuneisuus, pelkotilat, itsesääli ja yksinäisyys ovat usein seurausta päihderiippuvuudesta, ei toisinpäin.

Päihderiippuvaisella voidaan tarkoittaa sekä alkoholistia että laittomia huumausaineita tai huumaavia lääkeaineita käyttäviä henkilöitä. Maailman terveysjärjestö WHO:n tautiluokituksen mukaan päihderiippuvuus on Suomessakin sairaus (ICD-10). Noin 10 prosenttia kaikista päihteitä käyttävistä sairaistuu jossakin elämänsä vaiheessa päihderiippuvuuteen. Suomessa arvioidaan olevan noin 400 000 päihderiippuvaista, joista suuri osa on työelämässä. Ikä tai sosiaalinen asema ei vaikuta siihen, sairastuuko ihminen päihderiippuvuuteen.

MIKÄ ESTÄÄ ALKOHOLINKÄYTÖN LOPETTAMISEN?

Merkittävin syy päihderiippuvuuteen sairastumisessa on ihmisen perimä. Myös erilaiset sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät voivat altistaa sairastumiseen. Päihderiippuvuus – johttupa se sitten alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytöstä, on sairaus, jolle on ominaista kemiallinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen rippuvuus. Alttius sairastumiseen ei ole este avun saamiselle.

Päihderiippuvainen ei näe itse omaa päihderiippuvuuttaan – hänellä on niin sanotusti ”kielto päällä”. Päihderiippuvainen uskottelee käyttävänsä päihdettä, koska elämä on kurjaa tai koska onnistumisia tulee juhlistaa päihteillä. Päihdeongelmaisen mielestä päihteiden käyttö ei itsessään ole hänen kurjuutensa syy vaikka todellisuudessa riippuvuuden kieltäminen, realistisen näkemyksen puute omasta tilanteesta ja muun muassa kontrollikyvyn menetys muodostavat päihderiippuvaisen kurjuuden perustan. Päihderiippuvainen osaa aina löytää syyn päihteiden käyttöön itsensä ulkopuolelta: hankala puoliso, raskas työ, huono palkka, epäkunnioittavat läheiset. Syitä on siis aina ja ne ovat päihderiippuvaisen mielestä hyviä ja aitoja.

PÄIHDEKUNTOUTUS JA PÄIHDERIIPPUVUUDEN HOITO MINNESOTA-MALLILLA

Elämä ilman alkoholia ja päihteitä on mahdollista ja laadukasta. Jokaisella on mahdollisuus toipua päihderiippuvuudesta – täytyy vain ottaa ensimmäinen ja se vaikein askel.

Tunnemme päihderiippuvuuden tuhoavat vaikutukset ihmiselle ja hänen läheisilleen. Me Maivitan päihdetyöntekijät olemme kulkeneet itse saman tien päihteiden hallitsemasta elämästä toipumisen tielle. Päihderiippuvainen on muiden lailla vastuussa teoistaan mutta ei sairastumisestaan päihderiippuvuuteen. Päihderiippuvainen raitistuu, kun hän ottaa vastuun toipumisestaan.

Hoitomme (päihdekuntoutus) perustuu Minnesota-malliin, jonka tarkoituksena on saada riippuvainen ymmärtämään oma sairautensa ja sen kielteiset seuraukset. Ymmärryksen ja hyväksynnän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

Hoitokokonaisuutemme sisältää lääkärintarkastukset, hallitun päihteiden alasajon, täyshoidon intensiivijhoidon aikana sekä kaiken tarpeellisen tiedon paremman elämänlaadun saavuttamiseksi.

Meillä myös läheiset otetaan mukaan hoitoon. Intensiivihoidon loppupuolella heidät kutsutaan läheisviikonloppuun jonka tarkoituksena  on havahduttaa potilas todellisuuteen ja auttaa myös läheisiä ymmärtämään päihderiippuvuutta sairautena. Läheisten toipuminen voi alkaa läheisviikonloppuna koska läheiset voivat käsittellä omaan tilanteeseensa liittyviä asioita yhdessä läheisterapeutin kanssa.

Päihdekuntoutus (alkoholismin hoito) Minnesota-mallilla auttaa pääsemään eroon riippuvuudesta.

HOITOON KUULUU

 • Perushoito 28-42 vrk ylläpidolla Maivitassa
 • Lääkärintarkastus
 • Hallittu päihteiden alasajo tarvittaessa
 • Läheisviikonloppu
 • Jatkohoito vertaisryhmissä 11 kk
 • Vierailut+ lisäviikot Maivitassa toipumisen tueksi

TERAPIA JA VERTAISTUKI

 • Saat ymmärryksen riippuvuudesta sairautena
 • Autamme sinua  näkemään sairautesi todelliset seuraukset
 • Pystyt tunnistamaan omaa ajatusmaailmaasi ja käyttäytymistäsi
 • Voit vapautua ikävistä kokemuksistasi turvallisessa ympäristössä
 • Saat työkalut raittiiseen elämään

Kun sinä tai läheisesi tarvitset apua päihteistä eroon pääsemiseen, ota rohkeasti yhteyttä. Päihderiippuvuus on asia mistä täytyy puhua ja siitä voi toipua. Meille voit soittaa numeroon 0400 315 069 tai lähettää viestiä osoitteeseen info(a)maivita.fi.

YHTEYSTIEDOT

Soita meille numeroon 0400 315 069 niin keskustellaan tilanteestasi tai jätä viesti alla olevalla lomakkeella.

Meihin saat yhteyden myös WhatsApp viestillä. Ota yhteyttä rohkeasti ja anna meidän auttaa. Voit jättää viestin myös anonyyminä.

JÄTÄ VIESTI

3 + 12 =

Share This
× Lähetä WhatsApp viesti